"Η υψηλότερη επιδίωξή μας είναι να προάγουμε ελεύθερους ανθρώπους,
ικανούς να δίνουν οι ίδιοι νόημα και κατεύθυνση στη ζωή τους"
Rudolf Steiner (1861-1925)


Καλώς ήλθατε στο ιστολόγιο του Συλλόγου Φίλων της Παιδαγωγικής Waldorf.


Ο σκοπός του Συλλόγου είναι να συμβάλει στις προσπάθειες δημιουργίας πρότυπων σχολείων Steiner/Waldorf στην Ελλάδα. Τα σχολεία αυτά είναι ελεύθερα, αυτοδιοικούμενα, μη κερδοσκοπικά σχολεία, που δεν επηρεάζονται από ιδιωτικά ή πολιτικά συμφέροντα, αλλά έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την πολύπλευρη ανάπτυξη του κάθε παιδιού. Με την εκπαίδευση το παιδί αναπτύσσει αρμονικά τη σκέψη, το συναίσθημα και τη θέλησή του, αποκτώντας έτσι μια ολοκληρωμένη και υγιή συγκρότηση. Από τον παιδόκηπο (Kindergarten) μέχρι το λύκειο, το σχολείο αποτελεί μια οργανική ενότητα, όπου οι δάσκαλοι, οι γονείς και οι μαθητές συμμετέχουν σε ένα δυναμικό και δημιουργικό κοινωνικό περιβάλλον, στο οποίο ο άνθρωπος αναγνωρίζει την αποστολή του στη ζωή και την ευθύνη του στον κόσμο.Σχολείο Waldorf - εκπαίδευση για μια τρίπτυχη εξέλιξη

Ποια είναι η κοινωνική συνείδηση που αποκτά ένας μαθητής στο καθοριστικό «φυτώριο» της ζωής που λέγεται σχολείο;
Το σχολείο προσπαθεί να γεφυρώσει τρεις γενιές;
-         του παρελθόντος, που συντηρεί το σταθερό θεμέλιο της παράδοσης
-         του παρόντος, που στη ροή της κάθε στιγμής απαιτεί διαρκώς νέες αποφάσεις
-         του μέλλοντος, που διαγράφεται οραματικά σε έναν άγραφο ακόμα κόσμο
Μπορεί η δομή ενός σχολείου να συντελέσει στην εναρμόνιση των τριών ρευμάτων και στη δημιουργία ενός υγιούς κοινωνικού οργανισμού;
Σε τρεις τομείς καθορίζεται η επιτυχία ή αποτυχία της χάραξης μιας πορείας:

Πρώτα στη ρύθμιση των σχέσεων γονέων, δασκάλων και μαθητών και γενικά στη διοικητική οργάνωση του σχολείου. Πρόκειται για την αναγνώριση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων, για τη δίκαιη και ίση αντιμετώπιση του κάθε συμμετέχοντος. Εδώ προβάλλει η βασική αρχή της ισότητας, του σεβασμού της κάθε προσωπικότητας.

Δεύτερον, στη χρηματοδότηση και γενικά στις οικονομικές συναλλαγές που δίνουν ζωή στο σχολείο. Κάθε μορφής προσωπικά συμφέροντα που έρχονται σε ανταγωνισμό με τις προσδοκίες άλλων, οδηγούν σε δυσαρέσκεια και σε εκτροχιασμό της συνεργασίας. Μια δημιουργική πνοή θα φανεί όταν ο καθένας αισθανθεί τις ανάγκες των άλλων μέσα από ένα κλίμα αλληλοβοήθειας και συμπαράστασης. Εδώ ισχύει η αρχή της αδελφοσύνης, των ενωμένων προσπαθειών.

Τρίτον, στην ανίχνευση του παιδαγωγικού στόχου, με επίγνωση των ικανοτήτων και της ατομικής εξέλιξης του κάθε ανθρώπου. Καμιά παρεμβολή, είτε για οικονομικούς ή για πολιτειακούς λόγους, δεν επιτρέπεται στην προσωπική εκπλήρωση των προσπαθειών του κάθε μαθητή ή άλλου μέλους της σχολικής κοινότητας. Η αρχή που προβάλλει εδώ είναι η ελευθερία, η απρόσκοπτη εξέλιξη των ικανοτήτων και η ευθύνη των πράξεων του κάθε ατόμου.

Ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα! Είναι οι τρεις αρχές που διέπουν, η κάθε μια στο αντίστοιχο μέλος, την οντότητα του κοινωνικού οργανισμού. Μια υγιής κοινωνία είναι εκείνη όπου κάθε τομέας της διέπεται από τη κατάλληλη αρχή. Ελευθερία στην πολιτισμική ζωή (δημιουργική έκφραση, κουλτούρα), ισότητα στην πολιτική ζωή (διοίκηση, κράτος, δικαιοσύνη) και αδελφότητα στην οικονομική ζωή (παραγωγή και ανταλλαγή αξιών). Αυτή είναι η τρίπτυχη συγκρότηση του οργανισμού της κοινωνίας.
Ένα ελεύθερο σχολείο που προσπαθεί να ζωντανέψει αυτές τις αρχές στη δομή του, μπορεί να γίνει το φυτώριο μιας εύρωστης κοινωνίας.